Nederlands


Voorwaarden Introductiecursus

 

  1. Door ondertekening van het introductiecursus formulier kan de deelnemer maximaal vier weken deelnemen tijdens en volgens de reguliere trainingen bij Aikido Kennemerland.
  2. Er kan maximaal één introductiecursus per individu worden gevolgd.
  3. De lessen uit de introductiecursus dienen aaneengesloten te worden gevolgd. Het tussentijds niet verschijnen op de trainingen of het uitvallen van lessen door wat voor reden dan ook, is te allen tijde voor rekening van de deelnemer. Uitzondering hierop zijn de vakantie - en feestdagen deze dagen worden niet in mindering gebracht.
  4. De deelnemer betaalt éénmalig en ineens € 30,- (jeugdlessen €25,-) voor de introductiecursus. De deelnemer kan de lessen niet tussentijds stopzetten of opzeggen; restitutie van het geld wordt in geen geval verleend.
  5. Aikido Kennemerland raadt aan speciale Aikido kleding aan te schaffen en eventueel een Boken. Een Aikido pak is te verkrijgen vanaf €40,- en een Boken voor €15,- bij Aikido Kennemerland www.aikidokennemerland.nl/accessoires.
  6. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Aikido Kennemerland om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.
  7. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido Kennemerland gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Kennemerland niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
  8. De deelnemer is met het volgen van de lessen uit het introductiecursus nog geen lid van Aikido Kennemerland. Er is geen sprake van automatische verlenging van inschrijving na het volgen van de lessen uit het introductiecursus; de deelnemer hoeft ook niets op te zeggen en er gelden geen andere financiële verplichtingen.
  9. De deelnemer is door deelname aan de introductiecursus geen inschrijfkosten of bondscontributie verschuldigd. Bij besluit tot lidmaatschap na de lessen van het introductiecursus, dienen derhalve wel de inschrijfkosten en bondscontributie te worden vergoed volgens de voorwaarden van het inschrijfformulier.