Exameneisen Aikikai Aikido

Aikido 

Kennemerland

Introductie Exameneisen Aikido

Aikido Kennemerland heeft twee examenstages per jaar en ter voorbereiding van examens speciale examenvoorbereidingslessen. De voorbereidingslessen en de examenstage zijn te vinden bij agenda op de site. Aikido Kennemerland hanteert andere Aikido exameneisen dan andere Aikikai scholen in Nederland. Er is gekozen voor een opzet waarbij technieken gelijkmatiger zijn verdeeld tot en met zwarte band (1e dan). Voorbeeld 1: Shiho Nage wordt pas gevraagd voor 5e kyu en niet voor 6e kyu, omdat dit veiliger is voor de gewrichten van beginners. Voorbeeld 2: bij 4e kyu wordt er nu Ushiro Ryote Dori Ikkyo gevraagd en niet Ushiro Ryote Dori Sankyo, deze wordt nu bij 3e kyu gevraagd. 

Daarnaast moeten leerlingen van Aikido Kennemerland op de weg naar zwarte band méér aanvalsvormen en méér technieken beheersen ten opzichte van de exameneisen die andere Aikikai Aikido scholen stellen. Voorbeeld 1: Kata Dori Tenchi Nage wordt niet genoemd in andere exameneisen, wel bij Aikido Kennemerland. Voorbeeld 2: de aanvalsvorm Ushiro Ryo Hiji Dori komt niet voor op de Aikikai lijsten, maar is een erg interessante aanvalsvorm om Ushiro Waza beter te leren begrijpen, deze komt nu bij 1e kyu voor. Dit heeft twee voordelen:

 1. Beginners kunnen makkelijker doorstromen naar 3e kyu (groene band) met deze nieuwe exameneisen.
 2. Leerlingen van Aikido Kennemerland hebben meer technische bagage voor een 1e dan examen (Aikikai).

Aikido examen doen in 10 stappen

1. We zitten (seiza) op een rij, zoals bij het groeten aan het begin en einde van de les. Wees de hele tijd stil en geconcentreerd, ook als je geen examen aan het doen bent.

2. Je naam wordt genoemd en je komt naar voren.

3. Je kiest een uke (partner) om het examen mee te doen. Het is aan te raden voor je examen al een keuze te hebben gemaakt.

4. Je gaat in seiza zitten en groet naar de examinator: Onegaishimasu. Degene die examen doet gaat links van de examinator zitten, of rechts vanuit de examinator gezien.

5. Je groet naar je partner: Onegaishimasu.

6. De examinator vraagt je iets voor te doen. Herhaal de techniek net zolang tot de examinator iets anders vraagt.

7. Aan het einde ga je weer seiza zitten en groet je eerst af naar je partner : domo arigato gozaimasu.

8. Dan groet je af naar de examinator: domo arigato gozaimasu.

9. Je gaat weer terug in de rij zitten naast de andere leerlingen.

10. Als iedereen is geweest gaat de examinator overleggen. Daarna hoor je of je geslaagd bent.

Introductie 6e kyu
Het 6e kyu examen staat qua kleur voor de witte band en is het allereerste Aikido examen. Er zijn vier technieken uit te voeren vanuit twee verschillende aanvalsvormen. Tijdens dit eerste examen zal de examinator de aanvalsvormen nog in het Nederlands aan je vragen, daarnaast wordt er gevraagd de technieken voorlangs en/of achterlangs uit te voeren.

Competenties 6e kyu

 • Het kunnen uitvoeren van een goede taisabaki.
 • Goede hamni stand kunnen demonstreren: gewicht op het voorste been, achterste been gestrekt en een rechte houding.
 • Technieken voorlangs (Omote) en achterlangs (Ura) kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen uitvoeren van een achterwaartse val.
 • Vanuit de knieën een voorwaartse rol kunnen uitvoeren.

Exameneisen 6e kyu Aikido

 

Aanvalsvorm In Nederlands Techniek
Aihamni Katate Dori Kruislingse pakking Ikkyo
Aihamni Katate Dori Kruislingse pakking Irimi Nage
Aihamni Katate Dori Kruislingse pakking Kotegaeshi
Katate Dori Spiegel pakking Tenchi Nage
Introductie 5e kyu

Het 5e kyu examen staat voor de gele band en er zullen meer aanvalsvormen en technieken worden gevraagd ten opzichte van het 6e kyu examen. Doorgaans ben je al minimaal een paar maanden bezig met Aikido en heb je vertrouwen in je verplaatsingen en je rollen/vallen. 

Competenties 5e kyu

 • Het correct kunnen uitvoeren van zowel mae ukemi als ushiro ukemi.
 • Er wordt verlangd dat je al dynamischer kan werken, dus geen statische pakkingen meer.
 • Shikko moet nu zonder problemen kunnen worden uitgevoerd en ook taisabaki vanuit shikko.
 • Kunnen groeten met:- Begin van de les, begin van de training met een partner en begin van een examen “Onegaishimasu”
  – Einde van de les, na het trainen met een partner en het einde van een examen “domo arigato gozaimasu”.

Exameneisen 5e kyu

 

Aanval Tachi waza Suwari Waza
Aihamni Katate Dori Nikyo
Aihamni Katate Dori Shiho Nage
Aihamni Katate Dori Udekime Nage
Katate Dori Kotegaeshi
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Irimi Nage
Ryote Dori Kokyu-ho
Introductie 4e kyu

4e kyu is de stap vóór het mogen dragen van de Hakama en er wordt verlangd dynamisch te kunnen werken. Naast dynamiek wordt er ook meer gelet op het gestructureerd kunnen uitvoeren van technieken. Met name de technieken vanuit kata dori en ushiro ryote dori moeten goed gestructureerd worden uitgevoerd. Het werken vanuit suwari waza begint nu echt te komen en hierin mag er niet statisch worden aangevallen. 

 

Competenties 4e kyu

 • Dynamischer kunnen uitvoeren van technieken zonder vaste punten te maken, met name vanuit Yokomen Uchi.
 • Werken vanuit suwari waza goed dynamisch kunnen uitvoeren.
 • Vertrouwen hebben in de simpele losse val oefeningen en proberen losse vallen te maken tijdens de speciale oefeningen in de les.

Exameneisen 4e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza
Aihamni Katate Dori Sankyo
Aihamni Katate Dori Ikkyo
Aihamni Katate Dori Irimi Nage
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Irimi Nage
Shomenuchi Kotegaeshi
Katate Dori Ikkyo
Katate Dori Nikyo
Katate Dori Shiho Nage
Katate Dori Udekime Nage
Katate Dori Uchi Kaiten Nage
Katate Dori Sokumen Irimi Nage
Katate Dori Kokyo Nage
Kata Dori Ikkyo
Kata Dori Nikyo
Yokomenuchi Shiho Nage
Yokomenuchi Udekime Nage
Yokomenuchi Kotegaeshi
Yokomenuchi Irimi Nage
Ryote Dori Tenchi Nage
Ushiro Ryote Dori Ikkyo
Introductie 3e kyu

3e kyu staat gelijk aan groene band en is de eerste zichtbare transformatie binnen Aikido. Je gaat van een wit pak met een witte band naar een witte band met Hakama. De volgende en laatste zichtbare transformatie zal de overstap van witte band naar zwarte band zijn. Bij het 3e kyu examen worden er een stuk meer technieken en aanvalsvormen gevraagd die daarnaast soepel en dynamisch moeten worden uitgevoerd.

3e kyu is de overstap van beginner naar gevorderde en er wordt naast het correct kunnen uitvoeren van technieken ook verlangd een senior/gevorderde uitstraling te hebben op de mat. Dit houdt in dat je beginners goed helpt en instruert (zowel met technieken als dojo etiquette) en daarnaast een visitekaartje bent voor Aikido en de dojo. Uiteraard is er nog een weg te gaan naar zwarte band, maar als je dit examen goed aflegt is er een grote stap gezet!

 

Competenties 3e kyu

 • Dynamisch kunnen werken en niet meer vastlopen in de techniek.
 • Goed kunnen bewegen vanuit suwari -en hamni handachi waza.
 • Losse val vanuit een paar technieken soepel kunnen uitvoeren (afhankelijk van leeftijd en lichamelijk vermogen).
 • Een visitekaartje zijn voor de dojo: beginners kijken immers op naar Hakama dragers!

Exameneisen 3e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Aihamni Katate Dori Yonkyo
Katate Dori Soto Kaiten Nage
Katate Dori Uchi Kaiten Nage
Katate Dori Shiho Nage
Shomen Uchi Irimi Nage
Katate Dori Ikkyo
Katate Dori Nikyo
Katate Dori Ikkyo
Katate Dori Nikyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Yonkyo
Shomenuchi Nikyo
Shomenuchi Sankyo
Shomenuchi Kotegeashi
Yokomenuchi Ikkyo
Yokomenuchi Nikyo
Yokomenuchi Sankyo
Yokomenuchi Yonkyo
Ryote Dori Ikkyo
Ryote Dori Shiho Nage
Ushiro Ryote Dori Nikkyo
Ushiro Ryote Dori Sankyo
Ushiro Ryote Dori Kotegaeshi
Ushiro Ryote Dori Shiho Nage
Ushiro Ryote Dori Irimi Nage
Ushiro Ryote Dori Udekime Nage
Kata Dori Menuchi Ikkyo
Morote Dori Ikkyo
Morote Dori Nikyo
Morote Dori Kotegaeshi
Morote Dori Udekime Nage
Morote Dori Sokumen Irimi Nage
Introductie 2e kyu

2e kyu is de meest ontspannen Aikido graad om te bezitten en is weer een stap op weg naar zwarte band. Je bent al enige tijd Hakama drager en je hebt alle beginselen al onder de knie. Je hoeft je echter nog niet druk te maken over mogelijke examenstress voor je zwarte band, want eerst moet je nog 1e kyu halen na je 2e kyu examen. Wél komen er meer aanvalsvormen bij en nieuwe technieken zoals Koshi Nage, Juji Garami en Hijikime-Osae.

 

Competenties 2e kyu

 • Goed technisch leren uitvoeren van de nieuwe aanvalsvormen en technieken.
 • Probeer te blijven werken aan de 3e kyu technieken die minder soepel verliepen in je examen.
 • Naast dynamisch werken wordt er meer gedragenheid verwacht: het kunnen weerstaan van meer druk tijdens het uitvoeren van technieken.

Exameneisen 2e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Aihamni Katate Dori Koshi-Nage
Katate Dori Koshi-Nage
Katate Dori Sumi Otoshi
Yokumenuchi Gokyo
Yokumenuchi Gokyo
Ushiro Ryote Dori Juji-Garami
Ushiro Ryo Kata Dori Aiki Otoshi
Jodan Tsuki Hijikime-Osae
  Katate Dori Soto Kaiten Nage
Katate Dori Kote Gaeshi
Katate Dori Irimi Nage
Shomenuchi Shiho Nage
Shomenuchi Ude Kime Nage
Shomenuchi Uchi Kaiten Nage
Shomenuchi Soto Kaiten Nage
Yokomenuchi Irimi Nage
Ryote Dori Uchi Kaiten Nage
Ryote Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Irimi Nage
Ryote Dori Shiho Nage
Ushiro Ryo Kata Dori Ikkyo
Ushiro Ryo Kata Dori Sokumen Irimi Nage
Kata Dori Menuchi Nikkyo
Kata Dori Menuchi Sankyo
Kata Dori Menuchi Yonkyo
Kata Dori Menuchi Kote Gaeshi
Kata Dori Menuchi Shiho Nage
Kata Dori Menuchi Udekime Nage
Kata Dori Menuchi Irimi Nage
Morote Dori Irimi Nage
Chudan Tsuki Irimi Nage
Chudan Tsuki Ikkyo
Chudan Tsuki Nikyo
Jodan Tsuki Ikkyo
Jodan Tsuki Nikyo
Introductie 1e kyu

1e kyu is de laatste stap naar 1e dan/zwarte band. Het zal ook het laatste examen zijn dat je in je eigen dojo aflegt, het volgende examen is namelijk tijdens de halfjaarlijkse examens in Amsterdam bij de dangraadexamencommissie. Voor 1e kyu wordt idealiter verwacht dat je technieken uitvoert zoals tijdens een zwarte band examen.

Tijdens dit examen moet je het gehele pallet van aanvalsvormen en technieken goed onder druk en dynamisch kunnen uitvoeren. Dit stelt je leraar tevens in staat te kijken naar de technieken die nog meer aandacht nodig hebben, zodat je in een later stadium zult slagen voor je zwarte band!

 

Competenties 1e kyu

 • Onder druk en dynamisch kunnen werken, los van de partner kunnen draaien zonder vast te lopen.
 • Kennis van alle aanvalsvormen en alle technieken.

Exameneisen 1e kyu Aikido

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Katate Dori Koshi Nage (3x)
Shomenuchi Gokyo
Shomenuchi Koshi-Nage
Kata Dori Tenchi Nage
Ushiro Eridori Ikkyo
ushiro eridori Kotegaeshi
ushiro katatedori kubishime Shiho Nage
ushiro katatedori kubishime Ikkyo
Morote Dori Shiho Nage
ushiro ryo hiji dori Ikkyo
ushiro ryo hiji dori Nikkyo
ushiro ryo hiji dori Sankyo
ushiro ryo hiji dori Irimi Nage
ushiro ryo hiji dori Kotegaeshi
chudan tsuki Sankyo
chudan tsuki Yonkyo
chudan tsuki Kotegeashi
jodan tsuki Koshi-Nage
jodan tsuki Sankyo
jodan tsuki Yonkyo
jodan tsuki Udekime Nage
jodan tsuki Shiho Nage
jodan tsuki Sumi Otoshi
Muna Dori Shiho Nage
Yokomen Uchi Kote Gaeshi
Yokomen Uchi Uchi Kaiten Nage
Yokomen Uchi Irimi Nage
Yokomen Uchi Shiho Nage
Kendori 3x
Jo Dori 3x
Jo Nage 3x
Kashima Shin Ryu Kihon Dachi (1e serie)

HAARLEM EN UITGEEST

AIKIDO KENNEMERLAND

Lessen

Jeugdlessen Aikido

Beginners & Gevorderden