Nederlands


Exameneisen Aikikai Aikido

Introductie Exameneisen Aikido

Aikido Kennemerland heeft twee examenstages per jaar en ter voorbereiding van examens speciale examenvoorbereidingslessen. De voorbereidingslessen en de examenstage zijn te vinden bij agenda op de site. Aikido Kennemerland hanteert andere Aikido exameneisen dan andere Aikikai scholen in Nederland. Er is gekozen voor een opzet waarbij technieken gelijkmatiger zijn verdeeld tot en met zwarte band (1e dan). Voorbeeld 1: Shiho Nage wordt pas gevraagd voor 5e kyu en niet voor 6e kyu, omdat dit veiliger is voor de gewrichten van beginners. Voorbeeld 2: bij 4e kyu wordt er nu Ushiro Ryote Dori Ikkyo gevraagd en niet Ushiro Ryote Dori Sankyo, deze wordt nu bij 3e kyu gevraagd. 


Daarnaast moeten leerlingen van Aikido Kennemerland op de weg naar zwarte band méér aanvalsvormen en méér technieken beheersen ten opzichte van de exameneisen die andere Aikikai Aikido scholen stellen. Voorbeeld 1: Kata Dori Tenchi Nage wordt niet genoemd in andere exameneisen, wel bij Aikido Kennemerland. Voorbeeld 2: de aanvalsvorm Ushiro Ryo Hiji Dori komt niet voor op de Aikikai lijsten, maar is een erg interessante aanvalsvorm om Ushiro Waza beter te leren begrijpen, deze komt nu bij 1e kyu voor. Dit heeft twee voordelen:

 1. Beginners kunnen makkelijker doorstromen naar 3e kyu (groene band) met deze nieuwe exameneisen.
 2. Leerlingen van Aikido Kennemerland hebben meer technische bagage voor een 1e dan examen (Aikikai).

 

Aikido examen doen in 10 stappen

 1. We zitten (seiza) op een rij, zoals bij het groeten aan het begin en einde van de les. Wees de hele tijd stil en geconcentreerd, ook als je geen examen aan het doen bent.
 2. Je naam wordt genoemd en je komt naar voren.
 3. Je kiest een uke (partner) om het examen mee te doen. Het is aan te raden voor je examen al een keuze te hebben gemaakt.
 4. Je gaat in seiza zitten en groet naar de examinator: Onegaishimasu. Degene die examen doet gaat links van de examinator zitten, of rechts vanuit de examinator gezien. 
 5. Je groet naar je partner: Onegaishimasu.
 6. De examinator vraagt je iets voor te doen. Herhaal de techniek net zolang tot de examinator iets anders vraagt.
 7. Aan het einde ga je weer seiza zitten en groet je eerst af naar je partner : domo arigato gozaimasu.
 8. Dan groet je af naar de examinator: domo arigato gozaimasu.
 9. Je gaat weer terug in de rij zitten naast de andere leerlingen.
 10. Als iedereen is geweest gaat de examinator overleggen. Daarna hoor je of je geslaagd bent.

 

Introductie 6e kyu

Het 6e kyu examen staat qua kleur voor de witte band en is het allereerste Aikido examen. Er zijn vier technieken uit te voeren vanuit twee verschillende aanvalsvormen. Tijdens dit eerste examen zal de examinator de aanvalsvormen nog in het Nederlands aan je vragen, daarnaast wordt er gevraagd de technieken voorlangs en/of achterlangs uit te voeren.

 

Competenties 6e kyu

 • Het kunnen uitvoeren van een goede taisabaki.
 • Goede hamni stand kunnen demonstreren: gewicht op het voorste been, achterste been gestrekt en een rechte houding.
 • Technieken voorlangs (Omote) en achterlangs (Ura) kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen uitvoeren van een achterwaartse val.
 • Vanuit de knieën een voorwaartse rol kunnen uitvoeren.

 

Exameneisen 6e kyu Aikido

Aanvalsvorm

In Nederlands Techniek
Aihamni Katate Dori

Kruislingse pakking

Ikkyo

Aihamni Katate Dori

Kruislingse pakking

Irimi Nage
Aihamni Katate Dori

Kruislingse pakking

Kotegaeshi
Katate Dori Spiegel pakking Tenchi Nage

 

Introductie 5e kyu

Het 5e kyu examen staat voor de gele band en er zullen meer aanvalsvormen en technieken worden gevraagd ten opzichte van het 6e kyu examen. Doorgaans ben je al minimaal een paar maanden bezig met Aikido en heb je vertrouwen in je verplaatsingen en je rollen/vallen. 

 

Competenties 5e kyu

 • Het correct kunnen uitvoeren van zowel mae ukemi als ushiro ukemi.

 • Er wordt verlangd dat je al dynamischer kan werken, dus geen statische pakkingen meer.

 • Shikko moet nu zonder problemen kunnen worden uitgevoerd en ook taisabaki vanuit shikko.

 • Kunnen groeten met:

  - Begin van de les, begin van de training met een partner en begin van een examen “Onegaishimasu”
  - Einde van de les, na het trainen met een partner en het einde van een examen "domo arigato gozaimasu".

 

Exameneisen 5e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza
Aihamni Katate Dori Nikyo  
Aihamni Katate Dori Shiho Nage  
Aihamni Katate Dori Udekime Nage  
Katate Dori Kotegaeshi  
Shomenuchi Ikkyo  
Shomenuchi Irimi Nage  
Ryote Dori   Kokyu-ho

 

 

Introductie 4e kyu

4e kyu is de stap vóór het mogen dragen van de Hakama en er wordt verlangd dynamisch te kunnen werken. Naast dynamiek wordt er ook meer gelet op het gestructureerd kunnen uitvoeren van technieken. Met name de technieken vanuit kata dori en ushiro ryote dori moeten goed gestructureerd worden uitgevoerd. Het werken vanuit suwari waza begint nu echt te komen en hierin mag er niet statisch worden aangevallen.

 

Competenties 4e kyu

 • Dynamischer kunnen uitvoeren van technieken zonder vaste punten te maken, met name vanuit Yokomen Uchi.
 • Werken vanuit suwari waza goed dynamisch kunnen uitvoeren.
 • Vertrouwen hebben in de simpele losse val oefeningen en proberen losse vallen te maken tijdens de speciale oefeningen in de les. 
   

Exameneisen 4e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza
Aihamni Katate Dori Sankyo  
Aihamni Katate Dori   Ikkyo
Aihamni Katate Dori   Irimi Nage
Shomenuchi   Ikkyo
Shomenuchi   Irimi Nage
Shomenuchi Kotegaeshi  
Katate Dori Ikkyo  

Katate Dori

Nikyo  

Katate Dori

Shiho Nage  
Katate Dori Udekime Nage  
Katate Dori Uchi Kaiten Nage  
Katate Dori Sokumen Irimi Nage  
Katate Dori Kokyo Nage  
Kata Dori Ikkyo  
Kata Dori Nikyo  
Yokomenuchi Shiho Nage  
Yokomenuchi Udekime Nage  
Yokomenuchi Kotegaeshi  
Yokomenuchi Irimi Nage  
Ryote Dori Tenchi Nage  
Ushiro Ryote Dori Ikkyo  

 

Introductie 3e kyu

3e kyu staat gelijk aan groene band en is de eerste zichtbare transformatie binnen Aikido. Je gaat van een wit pak met een witte band naar een witte band met Hakama. De volgende en laatste zichtbare transformatie zal de overstap van witte band naar zwarte band zijn. Bij het 3e kyu examen worden er een stuk meer technieken en aanvalsvormen gevraagd die daarnaast soepel en dynamisch moeten worden uitgevoerd. 


3e kyu is de overstap van beginner naar gevorderde en er wordt naast het correct kunnen uitvoeren van technieken ook verlangd een senior/gevorderde uitstraling te hebben op de mat. Dit houdt in dat je beginners goed helpt en instruert (zowel met technieken als dojo etiquette) en daarnaast een visitekaartje bent voor Aikido en de dojo. Uiteraard is er nog een weg te gaan naar zwarte band, maar als je dit examen goed aflegt is er een grote stap gezet!

 

Competenties 3e kyu

 • Dynamisch kunnen werken en niet meer vastlopen in de techniek.
 • Goed kunnen bewegen vanuit suwari -en hamni handachi waza.
 • Losse val vanuit een paar technieken soepel kunnen uitvoeren (afhankelijk van leeftijd en lichamelijk vermogen).
 • Een visitekaartje zijn voor de dojo: beginners kijken immers op naar Hakama dragers!
   

Exameneisen 3e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Aihamni Katate Dori Yonkyo    
Katate Dori

Soto Kaiten Nage

   
Katate Dori     Uchi Kaiten Nage
Katate Dori     Shiho Nage
Shomen Uchi     Irimi Nage
Katate Dori   Ikkyo  
Katate Dori   Nikyo  
Kata Dori   Ikkyo  
Kata Dori   Nikyo  
Shomenuchi Nikyo    

Shomenuchi

Sankyo    

Shomenuchi

Yonkyo    
Shomenuchi   Nikyo  
Shomenuchi   Sankyo  
Shomenuchi   Kotegeashi  
Yokomenuchi Ikkyo    
Yokomenuchi Nikyo    
Yokomenuchi Sankyo    
Yokomenuchi Yonkyo    
Ryote Dori Ikkyo    
Ryote Dori Shiho Nage    
Ushiro Ryote Dori Nikkyo    
Ushiro Ryote Dori Sankyo    
Ushiro Ryote Dori Kotegaeshi    
Ushiro Ryote Dori Shiho Nage    
Ushiro Ryote Dori Irimi Nage    
Ushiro Ryote Dori Udekime Nage    
Kata Dori Menuchi Ikkyo    
Morote Dori Ikkyo    
Morote Dori Nikyo    
Morote Dori Kotegaeshi    
Morote Dori Udekime Nage    
Morote Dori Sokumen Irimi Nage    

 

Introductie 2e kyu

2e kyu is de meest ontspannen Aikido graad om te bezitten en is weer een stap op weg naar zwarte band. Je bent al enige tijd Hakama drager en je hebt alle beginselen al onder de knie. Je hoeft je echter nog niet druk te maken over mogelijke examenstress voor je zwarte band, want eerst moet je nog 1e kyu halen na je 2e kyu examen. Wél komen er meer aanvalsvormen bij en nieuwe technieken zoals Koshi Nage, Juji Garami en Hijikime-Osae. 

 

Competenties 2e kyu

 • Goed technisch leren uitvoeren van de nieuwe aanvalsvormen en technieken.
 • Probeer te blijven werken aan de 3e kyu technieken die minder soepel verliepen in je examen.
 • Naast dynamisch werken wordt er meer gedragenheid verwacht: het kunnen weerstaan van meer druk tijdens het uitvoeren van technieken. 
   

Exameneisen 2e kyu

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Aihamni Katate Dori Koshi-Nage    
Katate Dori

Koshi-Nage

   
Katate Dori Sumi Otoshi    
Yokumenuchi Gokyo    
Yokumenuchi   Gokyo  
Ushiro Ryote Dori Juji-Garami    
Ushiro Ryo Kata Dori Aiki Otoshi    
Jodan Tsuki Hijikime-Osae    
Katate Dori     Soto Kaiten Nage
Katate Dori   Kote Gaeshi  

Katate Dori

  Irimi Nage  

Shomenuchi

Shiho Nage    
Shomenuchi Ude Kime Nage    
Shomenuchi Uchi Kaiten Nage    
Shomenuchi Soto Kaiten Nage    
Yokomenuchi   Irimi Nage  
Ryote Dori Uchi Kaiten Nage    
Ryote Dori Kote Gaeshi    
Ryote Dori Irimi Nage    
Ryote Dori     Shiho Nage
Ushiro Ryo Kata Dori Ikkyo    
Ushiro Ryo Kata Dori Sokumen Irimi Nage    
Kata Dori Menuchi Nikkyo    
Kata Dori Menuchi Sankyo    
Kata Dori Menuchi Yonkyo    
Kata Dori Menuchi Kote Gaeshi    
Kata Dori Menuchi Shiho Nage    
Kata Dori Menuchi Udekime Nage    
Kata Dori Menuchi Irimi Nage    
Morote Dori Irimi Nage    
Chudan Tsuki Irimi Nage    
Chudan Tsuki Ikkyo    
Chudan Tsuki Nikyo    
Jodan Tsuki Ikkyo    
Jodan Tsuki Nikyo    

 

Introductie 1e kyu

1e kyu is de laatste stap naar 1e dan/zwarte band. Het zal ook het laatste examen zijn dat je in je eigen dojo aflegt, het volgende examen is namelijk tijdens de halfjaarlijkse examens in Amsterdam bij de dangraadexamencommissie. Voor 1e kyu wordt idealiter verwacht dat je technieken uitvoert zoals tijdens een zwarte band examen.

 

Tijdens dit examen moet je het gehele pallet van aanvalsvormen en technieken goed onder druk en dynamisch kunnen uitvoeren. Dit stelt je leraar tevens in staat te kijken naar de technieken die nog meer aandacht nodig hebben, zodat je in een later stadium zult slagen voor je zwarte band! 

 

Competenties 1e kyu

 • Onder druk en dynamisch kunnen werken, los van de partner kunnen draaien zonder vast te lopen. 
 • Kennis van alle aanvalsvormen en alle technieken.
   

Exameneisen 1e kyu Aikido

Aanval Tachi waza Suwari Waza Hamni Handachi Waza
Katate Dori Koshi Nage (3x)    
Shomenuchi Gokyo    
Shomenuchi

Koshi-Nage

   
Kata Dori

 

Tenchi Nage    

ushiro eridori

Ikkyo    

ushiro eridori

Kotegaeshi    

ushiro katatedori kubishime

Shiho Nage    

ushiro katatedori kubishime

Ikkyo    

Morote Dori

Shiho Nage    

ushiro ryo hiji dori

Ikkyo    

ushiro ryo hiji dori

Nikkyo    

ushiro ryo hiji dori

Sankyo    

ushiro ryo hiji dori

Irimi Nage    

ushiro ryo hiji dori

Kotegaeshi    

chudan tsuki

Sankyo    

chudan tsuki

Yonkyo    

chudan tsuki

Kotegeashi    

jodan tsuki

Koshi-Nage    

jodan tsuki

Sankyo    

jodan tsuki

Yonkyo    

jodan tsuki

Udekime Nage    

jodan tsuki

Shiho Nage    

jodan tsuki

Sumi Otoshi    

Muna Dori

Shiho Nage    
Yokomen Uchi     Kote Gaeshi
Yokomen Uchi     Uchi Kaiten Nage
Yokomen Uchi     Irimi Nage
Yokomen Uchi     Shiho Nage
Kendori 3x    
Jo Dori 3x    
Jo Nage 3x    
Kashima Shin Ryu Kihon Dachi (1e serie)