Dojo Etiquette

Aikido 

Kennemerland

Overzicht Dojo

Etiquette Aikido 

 

Aikido is een Japanse vechtsport en daarom houden we ons aan een aantal basisregels. Deze regels geven een goede volgorde aan van groeten, maar ook bepaalde gebruiken van respect betuigen. Hier zijn een aantal regels weergegeven en leerlingen worden geacht zich hieraan te houden:

1. Iedereen helpt mee om de dojo voor aanvang van de training in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen. Dat betekent dus ook dat je ruim voor aanvang van de les aanwezig moet zijn.

2. Voordat de les begint zit de leraar in seiza voor het portret van O’Sensei. De leerlingen zitten tegenover hem in volgorde van graduatie. Tijdens het zitten probeer je je hoofd leeg te maken en je te focussen op de te komen les. De leraar draait zich om en buigt naar het portret van O’Sensei, de leerlingen doen hetzelfde. De leraar draait zich weer om richting de leerlingen en buigt naar de leerlingen en de leerlingen naar de leraar. Aan het einde van de les doen we dit nogmaals.

3. Mocht je onverhoopt te laat aankomen, kleed je zo snel mogelijk om en begeef je geruisloos naar de tatami (mat) en wacht op het teken van de leraar om aan de les deel te nemen.

4. Zowel bij aanvang van de les, wanneer de leraar de mat betreedt, als bij het beëindigen van de les, hoort iedereen in seiza (zithouding op de knieën) plaats te nemen aan de rand van de mat en stil te zijn.

5. Tijdens instructies of uitleg van technieken door de leraar, zit iedereen aan de rand van de mat in seiza (zithouding op de knieën). Dit doe je ook als je vermoeid bent en even op adem wilt komen. Neem altijd een actieve houding aan, dus geen hangende of liggende houding.

6. Loop niet zonder toestemming van de leraar van de mat, om bijvoorbeeld wat te gaan drinken.

7. Oefen alleen de leerstof die aangeboden wordt en ga niet zomaar iets anders op eigen initiatief ondernemen.

8. Als je bij het oefenen, bij werpen en rollen, elkaar of anderen onverhoeds raakt, is het op zijn plaats je direct te verontschuldigen. Wees altijd, maar vooral bij het oefenen met de Jo of Bokken, alert en je bewust van de anderen in je omgeving. Beschouw het als jouw verantwoordelijkheid dat je uke (partner), je andere medeleerlingen en jezelf niets overkomen.

HAARLEM EN UITGEEST

AIKIDO KENNEMERLAND

Lessen

Jeugdlessen Aikido

Beginners & Gevorderden