algemene voorwaarden

Algemene

Voorwaarden

​1. Door inschrijving verbindt het nieuwe lid zich voor onbepaalde duur aan Aikido Kennemerland en mag deelnemen aan de Aikido lessen die geschikt zijn voor zijn of haar niveau.

2. Gedurende de zomermaanden juli en augustus is er een aangepast rooster voor volwassenen van toepassing. Tijdens de kerstvakantie vinden er geen lessen plaats. Jeugdleden mogen tijdens de vakanties meetrainen met de volwassenenles. Op agenda staan alle updates vermeld.

3. Het nieuwe lid betaalt contributie voor het lidmaatschap. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. De betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso.

4. Er is gekozen de maandcontributie te verdelen over twaalf maanden. Bij directe betaling voor een jaar krijgt het nieuwe lid twee maanden gratis als korting op de jaarcontributie. Aikido Kennemerland werkt altijd met automatische incasso, deze wordt doorgaans aan het einde van de maand afgeschreven.

5. Restitutie van de contributie wordt niet verleend; ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen, door welke reden dan ook.

6. Het nieuwe lid is tot schriftelijke opzegging lesgeld verschuldigd aan Aikido Kennemerland. De opzegtermijn is uiterlijk één maand voor het verlopen van de maand of jaarcontributietermijn. Indien het nieuwe lid voor die datum niet heeft opgezegd, dient alsnog de komende maand -of jaarcontributie betaald te worden.

7. Aikido Kennemerland leden kunnen onbeperkt trainen op alle locaties.

8. Aikido Kennemerland raadt aan speciale Aikido kleding aan te schaffen en eventueel een Bokken. Een Aikido pak is te verkrijgen vanaf € 40,- en een Bokken vanaf € 50,- bij Aikipro.nl (onderdeel van Aikido Kennemerland).

9. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Aikido Kennemerland om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.

10. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido Kennemerland gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Kennemerland niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.

11. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens automatisch lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende Aikidobond. Hiermee is een jaarlijkse contributie verbonden vanaf € 15,- (wijzigingen voorbehouden). De deelnemer gaat hierbij akkoord dat gegevens op dit aanmeldformulier zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de bond.

12. Aikido Kennemerland kan beeld en/of videomateriaal opnemen tijdens de Aikido lessen. Deze materialen kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

HAARLEM EN UITGEEST

AIKIDO KENNEMERLAND

Lessen

Jeugdlessen Aikido

Beginners & Gevorderden